10:00 - 19:00

ساعات کاری : شنبه تا چهارشنبه

09390767873

شماره پشتیبانی و هماهنگی

اینستاگرام

تلگرام

لینکدین

تمامی هدف ما تنها کسب رضایت شما هموطنان عزیز میباشد

a

خدمات ما

 • مشاورحقوقی و وکالت تخصصی در رشتههاي مختلف پیمانکاري و…

            ساختمان

            راه و ترابري

            آب

            صنعت و معدن

            تاسیسات و تجهیزات

            نفت ، گاز و پتروشیمی

            نیرو

            خدمات

 • مشاوره و وکالت در دعاوي و اختلافات ناشی از انواع قرارداد و شرایط عمومی پیمان و…

            EPCF ، PC ، EPC،  ۴۳۱۱نشریه  ، C، BT ،BLT ،BTO ،BOO ،BOT ،کلید در دست )TurnKey)، بیع متقابل (Buy Back) ، تامین مالی (Finance)

 • طرح انواع دعاوي پیمانکاري و…

            وصول مطالبات

            تاخیرات

            تعدیل

            تعلیق

            خاتمه پیمان

            فسخ پیمان

            ضبط سپرده

            ضبط ضمانت نامه

            ابطال ضمانت نامه

            تغییرات پیمان از نظر مدت، مبلغ، کارهاي جدید و …

            تملک ماشین آلات پیمانکار

            خسارت تاخیر

            حوادث ناشی از کار

            مسئولیت ناشی از عیب طراحی و ساخت

            فورس ماژور و قوه قاهره

            الزام به انجام تعهدات

 • پیگیري مشکلات مالیاتی، تامین اجتماعی و … پیمانکاران در دیوان عدالت اداري و…

 

 • دفاع و طرح دعوا در کلیه مراجع قضایی و داوري سراسر کشور و…

تماس با ما

مشاوره رایگان

  امتیازات ما

  ما در چه چیز هایی برتریم
  • وکالت
  • دعاوی دولتی
  • طرح شکواییه
  • دادگستری

  فیلم های پرونده ها

  اقدامات ما را ببینید