10:00 - 19:00

ساعات کاری : شنبه تا چهارشنبه

09390767873

شماره پشتیبانی و هماهنگی

اینستاگرام

تلگرام

لینکدین

a

نظر به اینکه جامعه پیمانکاري درگیر چالش ها و اختلافات حقوقی و قراردادي عمده اي با کارفرما می باشد و حضور یک حقوقدان و وکیل دادگستري
آشنا به حرفه پیمانکاري از ملزومات شاغلین این حرفه می باشد؛ از طرفی بحث حقوق پیمان نزد محاکم قضایی و وکلا ي دادگستري ناشناخته و مهجور
مانده و کمتر دیده می شود که وکلاي دادگستري بطور تخصصی به حقوق پیمانکاري بپردازند و شرکت هاي پیمانکاري نیز اشراف کاملی به نحوه احقاق
حقوق خود ندارند و بعضا پیگیر ادعاها و مطالبات خود از کارفرمایان و ارگان هاي دولتی نمی باشند لذا اینجانب علی آهنگرانی وکیل پایه یک دادگستري و
مشاور حقوقی ، با سال ها سابقه کار در زمینه حقوق پیمان ، در کنار شما هستم و امیدوارم که با ارائه نگاهی جامع و کاملا تخصصی به چالش هاي
پیمانکاري قدمی در راستاي کمک به این قشر اثرگذار برداشته باشم.

 

سوابق و توانمندي ها:
عضو کانون وکلاي دادگستري از سال ۱۳۸۵
ورود به دعاوي پیمانکاري از سال ۱۳۸۹
اشراف به قراردادهاي اداري و دولتی
اشراف به انواع شرایط عمومی پیمان
اشراف به مشکلات و چالش هاي حقوقی شرکتهاي پیمانکاري
اشراف به اختلافات و ادعاهاي فی مابین کارفرما و پیمانکار
آشنایی با مراجع تخصصی حل و فصل اختلافات پیمانکاري
پژوهشگر حوزه حقوق پیمان
آشنایی با مدیریت شرکت پیمانکاري